Otwarcie Lubawskiego Centrum Aktywności Społecznej

W dniu 18 września po blisko dwóch latach prac otwarte zostało Lubawskie Centrum Aktywności Społecznej w Lubawie. Obiekt został wybudowany na odrestaurowanych ruinach dawnego zamku biskupów chełmińskich przez firmę KAMARO. Uroczystość zgromadziła wielu gości, mi. in.: posła na Sejm RP Zbigniewa Ziejewskiego, marszałka województwa warmińsko – mazurskiego Gustawa Marka Brzezina, wicewojewodę warmińsko – mazurskiego Aleksandra Sochy, starostę olsztyńskiego Andrzeja Abako, wicestarostę powiatu działdowskiego Mariana Brandta, prezydenta Olsztyna Piotra Grzymowicza, burmistrzów miasteczek Cittaslow z prezesem Stowarzyszenia Polskie Miasta Cittaslow Jackiem Kostką, służby konserwatorskie, nadzorujące prawidłowy przebieg inwestycji, radnych Rady Miasta, projektantów obiektu z Krzysztofem Popińskim, przedstawicieli wykonawców, lokalny biznes oraz dyrektorów i kierowników miejskich jednostek organizacyjnych. Uroczystość wspólnie poprowadzili burmistrz miasta Maciej Radtke oraz Zenon Paprocki, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, w którego strukturach będzie funkcjonowało Lubawskie Centrum Aktywności Społecznej. Poświęcenia obiektu dokonał ksiądz proboszcz Mieczysław Rozmarynowicz.

Otwarcie LCAS poprzedzone zostało konferencją w Kinie Pokój podsumowującą realizację Ponadlokalnego Programu Rewitalizacji Sieci Miast Cittaslow Województwa Warmińsko -Mazurskiego. W Lubawie w ramach realizacji Programu Rewitalizacji zrealizowane zostały trzy projekty inwestycyjne, w tym:

– Rewitalizacja centrum -Przebudowa i modernizacja przestrzeni publicznej wewnątrz starego miasta – projekt swoim zakresem objął modernizację 10 ulic (Browarowej, Ratuszowej, Kilińskiego, Ogniowej, Kowalskiej, Pomorskiej, Bankowej, Podgórnej, Zamkowej, Palcu Zamkowego) – koszt projektu wyniósł 7.406.370,00 zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego wyniosło 5.597.763,33 zł.

– Modernizacja przestrzeni publicznej w obszarze rewitalizowanym w Lubawie w ramach realizacji projektu został zagospodarowany teren przestrzeni publicznej wzdłuż ulicy Spichlerzowej i Biskupiej oraz zmodernizowany został park zieleni położony przy zbiegu ulic Dworcowej i Gdańskiej. Łączny koszt zadania wyniósł 2.161.479,91 zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego wyniosło 1.824.100,44 zł.

– Rewitalizacja centrum – utworzenie centrum aktywności społecznej na zamku biskupów chełmińskich w Lubawie. Koszt zadania wyniósł 21.400.000,00 zł, dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego wyniosło 13.112.000,00 zł, natomiast ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 1.993.171,00 złotych.

Całkowity koszt realizacji przedstawionych trzech zadań wyniósł 31.718.849,92 zł, kwota dofinansowania wyniosła 22.527.034,77 zł.

Written By
More from

Miejski Punkt Pomocy Rodzinie

W naszym centrum działa Miejski Punkt Pomocy Rodzinie. Osoby, które borykają się...
Read More