O nas

Lubawskie Centrum Aktywności Społecznej 2018 – 2020

W ramach projektu przeprowadzone zostały prace rewitalizacyjne na terenie ruin zamku, w tym prace archeologiczno-konserwatorskie mające na celu ochronę, zachowanie i zabezpieczenie tego zabytkowego obiektu. W ich wyniku przywrócone zostały funkcje użytkowe piwnic byłego Zamku Biskupów Chełmińskich. Zabezpieczone piwnice ruin zamku i parter odtwarzanej budowli zostały przystosowane do prowadzenia działalności kulturalnej i społecznej. Nad piwnicami w południowej i wschodniej części powstały dwa skrzydła obiektu na potrzeby związane z działalnością Lubawskiego Centrum Aktywności Społecznej.

Przygotowując rewitalizację ruin oraz budowę nowego obiektu, musieliśmy podporządkować się wytycznym dysponenta środków unijnych , czyli Urzędu Marszałkowskiego. Na początek eLCAS będzie wykorzystywany m.in. dla potrzeb przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu. Będą w nim prowadzone zajęcia dla osób , które zakończyły zawodową pracę , np. dla uczestników Uniwersytetu III Wieku. Będzie w nim także miejsce dla Świetlicy Środowiskowej. W nowym obiekcie użyteczności publicznej swoją siedzibę znajdą stowarzyszenia i organizacje , których działalność związana jest z promocją historii Lubawy, biskupów chełmińskich czy Mikołaja Kopernika . Centrum , to również dobre miejsce na punkt Informacji Turystycznej. Katalog spraw i zajęć, jakie będą mogły być prowadzone na tym terenie , pozostaje wciąż otwarty.